Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 742 1 718 1 748 1 722
Rörelseresultat (tkr) 883 846 753 92
Årets resultat (tkr) 835 684 600 186
Summa eget kapital (tkr) 3 197 3 474 2 790 2 183
Rörelsemarginal % 50.7 49.2 43.1 5.3
Avk. eget kapital % 21.7 21.8 24.4 2.8
Soliditet % 67.6 88.5 84.7 82.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -