Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-08 2018-08
Antal anställda 1 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 676 1 126 1 440 1 960
Rörelseresultat (tkr) 72 33 449 268
Årets resultat (tkr) 42 9 478 117
Summa eget kapital (tkr) 121 64 528 300
Rörelsemarginal % 10.7 2.9 31.2 13.7
Avk. eget kapital % 60.9 3.5 83.5 48.2
Soliditet % 54.5 37.7 60.6 35.8
Omsättning/anställd (tkr) 676 1 126 - 1 960
Resultat/anställd (tkr) 72 25 - 268
Lön/anställd (tkr) 64 71 - 396