Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 464 427 411 401
Nettoomsättning (tkr) 3 825 497 3 417 276 3 442 660 3 240 921
Rörelseresultat (tkr) 183 609 136 161 152 650 114 833
Årets resultat (tkr) 3 112 1 343 1 478 394
Summa eget kapital (tkr) 48 883 36 214 32 840 23 648
Rörelsemarginal % 4.8 4 4.4 3.5
Avk. eget kapital % 428.8 390.7 529.3 479.2
Soliditet % 10.8 11.1 10.4 7.5
Omsättning/anställd (tkr) 8 245 8 003 8 376 8 082
Resultat/anställd (tkr) 396 319 371 286
Lön/anställd (tkr) 567 560 562 546