Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 636 38 666 41 120 42 540
Nettoomsättning (tkr) 99 105 000 86 404 000 103 238 000 100 072 000
Rörelseresultat (tkr) 18 654 000 11 216 000 13 386 000 18 689 000
Årets resultat (tkr) 14 493 000 8 753 000 8 728 000 13 249 000
Summa eget kapital (tkr) 77 332 000 65 082 000 61 858 000 58 518 000
Rörelsemarginal % 18.8 13 13 18.7
Avk. eget kapital % 20.4 13.8 14.5 24.7
Soliditet % 49.7 54.6 51.4 49.4
Omsättning/anställd (tkr) 21 377 2 235 2 511 2 352
Resultat/anställd (tkr) 4 024 290 326 439
Lön/anställd (tkr) 5 739 619 666 631