Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 529 4 990 6 711 7 000
Nettoomsättning (tkr) 12 244 000 9 599 000 21 038 000 20 141 000
Rörelseresultat (tkr) 6 533 000 1 392 000 16 213 000 6 931 000
Årets resultat (tkr) 4 934 000 2 867 000 15 137 000 1 736 000
Summa eget kapital (tkr) 35 453 374 38 474 978 37 123 268 27 324 160
Rörelsemarginal % 53.4 14.5 77.1 34.4
Avk. eget kapital % 13.6 2.8 47.2 17.9
Soliditet % 51.1 59.8 48.3 42.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 470 1 924 3 135 2 877
Resultat/anställd (tkr) 1 851 279 2 416 990
Lön/anställd (tkr) 1 201 673 908 871