Analys

Omsättning

Sandvik Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. 235069 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sandvik Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 53.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%.

Antal anställda

Sandvik Aktiebolag har under det senaste året 4990 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.08.

Soliditet

Sandvik Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 48.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 8%.

Värderating

Sandvik Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.