Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva trävarurörelse och byggvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet.