Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 150 141 151 157
Nettoomsättning (tkr) 414 064 293 857 320 481 329 497
Rörelseresultat (tkr) 69 567 41 205 32 004 30 969
Årets resultat (tkr) 47 159 27 786 24 283 25 628
Summa eget kapital (tkr) 266 185 214 056 184 156 161 330
Rörelsemarginal % 16.8 14 10 9.4
Avk. eget kapital % 23.3 16.9 14.9 17.5
Soliditet % 77 76.9 76 69.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 760 2 084 2 122 2 099
Resultat/anställd (tkr) 464 292 212 197
Lön/anställd (tkr) 595 622 599 583