Analys

Omsättning

AB Karl Hedin Emballage har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. 14256 företag i länet.

Rörelsemarginal

AB Karl Hedin Emballage har det senaste året en rörelsemarginal på 16.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%.

Antal anställda

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året 141 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.20.

Soliditet

AB Karl Hedin Emballage har under det senaste året en soliditet på 76.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%.

Värderating

AB Karl Hedin Emballage har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.