Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, konsultverksamhet, servicebyråverksamhet, försäljning och uthyrning av effektivi- tetshöjande system, tjänster och produkter. Bolaget ska även driva relaterad detaljhandel i form av servicebutiker, samtdärmed sammanhängande verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva handel med värdepapper och aktier.