Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 14 19 21 22
Nettoomsättning (tkr) 21 602 22 032 29 458 50 506
Rörelseresultat (tkr) 2 724 997 998 665
Årets resultat (tkr) 1 253 300 370 393
Summa eget kapital (tkr) 13 878 6 802 6 502 6 132
Rörelsemarginal % 12.6 4.5 3.4 1.3
Avk. eget kapital % 12.1 4.5 5.9 6.6
Soliditet % 39.1 21 27.1 32.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 543 1 160 1 403 2 296
Resultat/anställd (tkr) 195 52 48 30
Lön/anställd (tkr) 641 645 608 630