Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 19 21 22 20
Nettoomsättning (tkr) 22 032 29 458 50 506 56 905
Rörelseresultat (tkr) 997 998 665 961
Årets resultat (tkr) 300 370 393 716
Summa eget kapital (tkr) 6 802 6 502 6 132 5 738
Rörelsemarginal % 4.5 3.4 1.3 1.7
Avk. eget kapital % 4.5 5.9 6.6 13.3
Soliditet % 21 27.1 32.6 36.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 160 1 403 2 296 2 845
Resultat/anställd (tkr) 52 48 30 48
Lön/anställd (tkr) 645 608 630 613