Företagets verksamhet

Bolaget ska tillverka och försälja massa och papper, konvertera papper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.