Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 183 190 189 182
Nettoomsättning (tkr) 1 460 946 1 423 131 1 532 061 1 477 047
Rörelseresultat (tkr) -138 230 23 128 40 531 50 000
Årets resultat (tkr) 579 220 479 301
Summa eget kapital (tkr) 93 699 128 206 142 191 148 747
Rörelsemarginal % -9.5 1.6 2.6 3.4
Avk. eget kapital % -120.6 7.4 24.7 30.1
Soliditet % 13.4 25.4 25.6 25.5
Omsättning/anställd (tkr) 7 983 7 490 8 106 8 116
Resultat/anställd (tkr) -755 122 214 275
Lön/anställd (tkr) 690 651 667 694