Analys

Omsättning

Nordic Paper Seffle AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 20%. 13913 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordic Paper Seffle AB har det senaste året en rörelsemarginal på -9.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%.

Antal anställda

Nordic Paper Seffle AB har under det senaste året 190 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.20.

Soliditet

Nordic Paper Seffle AB har under det senaste året en soliditet på 25.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%.

Värderating

Nordic Paper Seffle AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.