Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.