Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 174 118 137 153
Rörelseresultat (tkr) -976 -943 -1 064 -671
Årets resultat (tkr) -1 169 -978 -1 101 -707
Summa eget kapital (tkr) 105 105 105 105
Rörelsemarginal % -560.9 -799.2 -776.6 -438.6
Avk. eget kapital % -1 113.3 -931.4 -1 048.6 -673.3
Soliditet % 0.9 3.3 2.8 3.1
Omsättning/anställd (tkr) 174 118 137 153
Resultat/anställd (tkr) -976 -943 -1 064 -671
Lön/anställd (tkr) 574 572 575 553