Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt bedriva skogsbruk på egen mark samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.