Styrelse

Namn Befattning
Karl Johan Michael Lilljeqvist (f. 1966) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Nils Göran Rudolf Lilljeqvist (f. 1946) Styrelsesuppleant