Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 140 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 72 -93 -15 -37
Årets resultat (tkr) 280 5 - 1
Summa eget kapital (tkr) 1 002 946 1 020 1 232
Rörelsemarginal % 51.4 0 0 0
Avk. eget kapital % 5.8 -7.6 -1.1 -2.2
Soliditet % 84.6 66.4 66.9 33
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -