Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt och indirekt bedriva förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet med böcker eller andra medier, samt anordna utbildningar.