Koncern

KoncernInfo 2007-06 2006-12 2005-12 2004-12
Antal anställda 291 452 454 473
Nettoomsättning (tkr) 307 566 920 080 888 803 889 455
Rörelseresultat (tkr) 35 390 115 953 72 373 103 634
Årets resultat (tkr) 28 194 121 331 56 823 39 654
Summa eget kapital (tkr) 491 079 462 885 415 182 416 004
Rörelsemarginal % 11.5 12.6 8.1 11.7
Avk. eget kapital % 11.8 27.6 13.7 25.3
Soliditet % 65 55 55.5 58.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 057 2 036 1 958 1 880
Resultat/anställd (tkr) 243 257 159 219
Lön/anställd (tkr) 580 623 604 557