Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 103 102 99 106
Nettoomsättning (tkr) 330 241 328 922 307 581 331 393
Rörelseresultat (tkr) 34 925 11 564 8 354 25 720
Årets resultat (tkr) 94 -5 416 -9 217 303
Summa eget kapital (tkr) 230 140 183 047 182 105 191 321
Rörelsemarginal % 10.6 3.5 2.7 7.8
Avk. eget kapital % 16.7 6.8 4.2 13.1
Soliditet % 70.5 59.2 61.3 59
Omsättning/anställd (tkr) 3 206 3 225 3 107 3 126
Resultat/anställd (tkr) 339 113 84 243
Lön/anställd (tkr) 950 834 805 882