Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller genom dotter- eller intressebolag tillverka och sälja metallurgiska, maskintekniska och kemiska produkter och läkemedel i Sverige och utomlands samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska även direkt eller indirekt äga och förvalta fast och'/eller lös egendom, innefattande aktier i andra bolag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.