Styrelse

Namn Befattning
Ann Catarina Lindgärde (f. 1969) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Michiel Franse (f. 1977) Styrelseledamot
I Maria E Smeder Nyqvist (f. 1960) Styrelseledamot
Per Anders Öst (f. 1960) Styrelseledamot
Karin Charlotte Björnsd Lundgren (f. 1976) Extern firmatecknare
Ulf Peter Sott (f. 1982) Huvudansvarig revisor