Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -2 330 114 757 -222 -346
Årets resultat (tkr) 1 975 1 206 61 50
Summa eget kapital (tkr) 1 623 190 1 621 215 1 620 009 1 619 949
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -0.2 7 0 0
Soliditet % 91.6 91.7 91.4 91.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -