Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 70 69 66 80
Nettoomsättning (tkr) 487 007 485 892 479 085 474 483
Rörelseresultat (tkr) 48 143 26 657 50 924 -29 227
Årets resultat (tkr) -2 222 5 014 8 814 -11 010
Summa eget kapital (tkr) 70 272 72 640 72 571 63 757
Rörelsemarginal % 9.9 5.5 10.6 -6.2
Avk. eget kapital % 66.1 35.1 69.2 -31.8
Soliditet % 22.6 28 29.9 25.9
Omsättning/anställd (tkr) 6 957 7 042 7 259 5 931
Resultat/anställd (tkr) 688 386 772 -365
Lön/anställd (tkr) 757 715 750 824