Analys

Omsättning

Lantmännen Reppe AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. 107923 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lantmännen Reppe AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%.

Antal anställda

Lantmännen Reppe AB har under det senaste året 69 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.05.

Soliditet

Lantmännen Reppe AB har under det senaste året en soliditet på 29.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 5%.

Värderating

Lantmännen Reppe AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.