Företagets verksamhet

Bolaget skall driva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.