Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 2
Nettoomsättning (tkr) 0 50 075 0 86 003
Rörelseresultat (tkr) 12 223 -7 887 5 210 -9 135
Årets resultat (tkr) 868 626 771 501
Summa eget kapital (tkr) 13 401 12 436 11 884 10 936
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 92.6 -66.2 43.4 -88
Soliditet % 54 96.8 72.7 20.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - 43 002
Resultat/anställd (tkr) - - - -4 568
Lön/anställd (tkr) - - - 312