Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 10 369 8 718 18 261 22 480
Nettoomsättning (tkr) 23 416 000 18 823 000 19 989 000 19 873 000
Rörelseresultat (tkr) 703 000 695 000 2 388 000 894 000
Årets resultat (tkr) 420 000 82 000 2 306 000 1 235 000
Summa eget kapital (tkr) 19 681 000 19 193 000 20 041 000 17 926 000
Rörelsemarginal % 3 3.7 11.9 4.5
Avk. eget kapital % 2.2 0.4 12.1 7.2
Soliditet % 54.2 63 69.4 64.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 258 2 159 1 095 884
Resultat/anställd (tkr) 68 80 131 40
Lön/anställd (tkr) 605 527 494 200