Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 22 20 18 15
Nettoomsättning (tkr) 17 000 15 000 16 000 14 000
Rörelseresultat (tkr) 222 000 -177 000 330 000 315 000
Årets resultat (tkr) 255 000 -363 000 1 940 000 1 016 000
Summa eget kapital (tkr) 12 369 322 12 472 322 13 161 910 11 523 910
Rörelsemarginal % 1 305.9 -1 180 2 062.5 2 250
Avk. eget kapital % 0.7 -3.1 16 9.2
Soliditet % 95.7 96.6 97.6 95.6
Omsättning/anställd (tkr) 773 750 889 933
Resultat/anställd (tkr) 10 091 -8 850 18 333 21 000
Lön/anställd (tkr) 6 727 6 350 5 833 4 200