Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva rådgivning i finansiella och juridiska frågor samt äga och förvalta fast och lös egendom företrädesvis fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utveckla informationsprodukter och bokningssystem för biljettförsäljning av evenemangsbiljetter, äga och förvaltao och driva system för kommunikation, distribuera information, informationstjänster och kommunikationstjänster samt bedriva konsultverksamhet i anslutning härtill och hyra samt hyra ut lokaler för evenemang ävensom idka därmed förenlig verksamhet.