Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 149 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -2 415 -2 681 -4 415 -2 134
Årets resultat (tkr) 0 0 0 -41
Summa eget kapital (tkr) 261 482 261 482 261 482 361 482
Rörelsemarginal % -1 620.8 0 0 0
Avk. eget kapital % -0.9 -1 -1.4 0.1
Soliditet % 39 91.9 91.4 94.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -