Styrelse

Namn Befattning
Ulrika Polland (f. 1969) Styrelseledamot, Ordförande
Stina Elisabeth Liljekvist (f. 1974) Styrelseledamot
Per Rikard Lundh (f. 1973) Styrelseledamot
Anna Carin C Söderblom Agius (f. 1967) Extern firmatecknare
Karl William Jeirud (f. 1990) Huvudansvarig revisor