Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 882 1 389 725 800
Rörelseresultat (tkr) 0 0 -316 138
Årets resultat (tkr) - -3 -248 0
Summa eget kapital (tkr) 2 701 2 701 18 204 18 453
Rörelsemarginal % 0 0 -43.6 17.3
Avk. eget kapital % 0 0 -1.4 0.7
Soliditet % 93.6 99.1 99.9 99
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -