Styrelse

Namn Befattning
Sven Anders Johan Olausson (f. 1962) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Jens Anders Holtinger (f. 1970) Styrelseledamot, Ordförande
Maria Josefin Engblom (f. 1977) Styrelseledamot
Emma Marie Andersson (f. 1976) Extern firmatecknare
Hans Marcus Karlsson (f. 1981) Huvudansvarig revisor