Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 029 3 950 4 447 4 939
Nettoomsättning (tkr) 22 212 329 17 382 904 21 729 155 23 867 496
Rörelseresultat (tkr) 2 729 698 2 149 722 3 014 849 3 382 763
Årets resultat (tkr) 84 017 1 798 558 14 798 -18 757
Summa eget kapital (tkr) 3 332 287 3 349 299 1 673 360 1 869 877
Rörelsemarginal % 12.3 12.4 13.9 14.2
Avk. eget kapital % 82.6 66.7 172.5 175.3
Soliditet % 24.2 33.1 13.1 12.8
Omsättning/anställd (tkr) 5 513 4 401 4 886 4 832
Resultat/anställd (tkr) 678 544 678 685
Lön/anställd (tkr) 726 659 761 722