Analys

Omsättning

Volvo Powertrain Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. 110837 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Powertrain Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%.

Antal anställda

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året 3950 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.13.

Soliditet

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 13.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 13%.

Värderating

Volvo Powertrain Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.