Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.