Analys

Omsättning

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. 235069 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har det senaste året en rörelsemarginal på 34.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%.

Antal anställda

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.02.

Soliditet

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har under det senaste året en soliditet på 76.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 2%.

Värderating

Fastighets AB Cerberus 4 Stockholm har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.