Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -14 -12 -12 -11
Årets resultat (tkr) -14 -12 -12 -11
Summa eget kapital (tkr) 1 367 1 380 1 393 1 405
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -1 -0.9 -0.9 -0.8
Soliditet % 99.1 99.1 99.2 99.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -