Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och försälja elektrisk ledningstråd och kablar ävensom utöva därmed sammanhängande verksamhet.