Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 16 320 -10 068 0 -33
Årets resultat (tkr) 25 227 -22 229 -1 -30
Summa eget kapital (tkr) 456 889 431 663 453 891 453 893
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 3.7 -5.8 0.3 0
Soliditet % 100 98 99.7 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -