Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt och\'/ eller genom dotterföretag och\'/eller intressebolag äga och befrakta fartyg samt driva skeppsrederi-, mäkleri- och speditionsrörelse, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.