Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt och'/ eller genom dotterföretag och'/eller intressebolag äga och befrakta fartyg samt driva skeppsrederi-, mäkleri- och speditionsrörelse, samt bedriva därmed förenlig verk- samhet.