Koncern

KoncernInfo 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Antal anställda 136 139 147 150
Nettoomsättning (tkr) 692 363 641 413 765 923 740 498
Rörelseresultat (tkr) -20 595 -34 994 4 021 35 118
Årets resultat (tkr) 1 142 -52 050 1 212 36 601
Summa eget kapital (tkr) 191 596 220 629 286 959 278 742
Rörelsemarginal % -3 -5.5 0.5 4.7
Avk. eget kapital % -11.1 -11.7 1.8 14.1
Soliditet % 56.2 66.2 68.8 67
Omsättning/anställd (tkr) 5 091 4 614 5 210 4 937
Resultat/anställd (tkr) -151 -252 27 234
Lön/anställd (tkr) 571 578 547 473