Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 10 9 11 11
Nettoomsättning (tkr) 307 443 259 139 288 211 286 033
Rörelseresultat (tkr) 20 173 6 182 16 516 3 476
Årets resultat (tkr) 17 983 9 015 19 287 4 481
Summa eget kapital (tkr) 135 125 117 160 108 145 88 847
Rörelsemarginal % 6.6 2.4 5.7 1.2
Avk. eget kapital % 14.5 5.9 17.4 4.9
Soliditet % 84.9 86.9 82.6 81.5
Omsättning/anställd (tkr) 30 744 28 793 26 201 26 003
Resultat/anställd (tkr) 2 017 687 1 501 316
Lön/anställd (tkr) 1 156 1 100 1 001 1 009