Analys

Omsättning

Ahlmark Lines Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. 13913 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ahlmark Lines Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%.

Antal anställda

Ahlmark Lines Aktiebolag har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.09.

Soliditet

Ahlmark Lines Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 82.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 9%.

Värderating

Ahlmark Lines Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.