Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 5 6 15
Nettoomsättning (tkr) 732 26 031 20 154 44 044
Rörelseresultat (tkr) 4 926 3 665 -15 038 -11 783
Årets resultat (tkr) 4 886 17 680 6 847 -5 167
Summa eget kapital (tkr) 34 008 54 122 36 442 29 595
Rörelsemarginal % 673 14.1 -74.6 -26.8
Avk. eget kapital % 11.1 9.3 -46 -36.9
Soliditet % 76.9 83 68.6 69.7
Omsättning/anställd (tkr) 732 5 206 3 359 2 936
Resultat/anställd (tkr) 4 926 733 -2 506 -786
Lön/anställd (tkr) 316 603 564 654