Företagets verksamhet

Företaget ska bedriva verksamhet med betaltjänster, valuta- växling, försäkringsförmedling samt annan därmed förenlig finansiell service och verksamhet.