Företagsinformation 2020-12
Antal anställda 568
Nettoomsättning (tkr) 649 215
Rörelseresultat (tkr) -231 113
Årets resultat (tkr) -114 739
Summa eget kapital (tkr) 1 221 121
Rörelsemarginal % -35.6
Avk. eget kapital % 0
Soliditet % 11.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 143
Resultat/anställd (tkr) -407
Lön/anställd (tkr) 529