Företagsinformation 2021-12 2020-12
Antal anställda 334 568
Nettoomsättning (tkr) 115 598 649 215
Rörelseresultat (tkr) -352 033 -231 113
Årets resultat (tkr) -225 063 -114 739
Summa eget kapital (tkr) 994 118 1 221 121
Rörelsemarginal % -304.5 -35.6
Avk. eget kapital % -20.3 0
Soliditet % 71 11.7
Omsättning/anställd (tkr) 346 1 143
Resultat/anställd (tkr) -1 054 -407
Lön/anställd (tkr) 795 529